Поликлиника Централ Сливен
Поликлиника "Централ" е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ по специалностите: психиатрия, неврология, ендокринология, кардиология и хирургия, а лекарите специалисти са : Динев - невролог , Драгиев - невролог , Антонова - психиатър , Арнаудова - кардиолог , Момчева - ендокринолог , Събев- ендокринолог и Ангелов - хирург.
Особеното е, че всички лекари са на индивидуална практика и всеки в рамките на своята практика, е самостоятелен. Те извършват прегледи, посещения по домовете, диспансеризации според здравни разпоредби. И имат договори със Здравната каса.